Migracija į kitą pusę

  Sandra Bernotaitė. Emigrantai nenori grįžti – taip mano likusieji tėvynėje. Bet kuo ilgiau gyvenu svetur, tuo aiškiau suvokiu paradoksą:...

Vasarą Lietuva dar labiau ištuštės?

  Vie­no­je Šiau­lių ra­jo­no mo­kyk­lo­je be­veik treč­da­lis vie­nuo­lik­to­kų pa­reiš­kė no­rin­tys pa­sianks­tin­ti moks­lo me­tų bai­gi­mo da­tą ir vyk­ti į už­sie­nį....

Emigrantai gydomi internetu

Dalis mūsiškių emigrantų užsienyje susiduria ne tik su kultūrinėmis, finansinėmis, bet ir psichologinėmis problemomis. Neretai emigrantams tenka ieškoti psichologinės...

Kur skraido Lietuviai ?

Pi­gių avia­kom­pa­ni­jų po­pu­lia­ru­mas bei in­ter­ne­tas kar­di­na­liai pa­kei­tė ke­liau­to­jų įpro­čius. Jei se­niau bu­vo įpras­ta no­rint nu­si­pirk­ti tar­ki­me tarp­tau­ti­niu marš­ru­tu va­žiuo­jan­čio...
Gaukite mūsų naujienlaiškį

Įveskite savo el. pašto adresą