Tikroji bananų kaina

bananas

Didelėse bananų plantacijose, iš kurių bananai atkeliauja į Lietuvą, darbininkai dažnai dirba sveikatai itin kenksmingomis sąlygomis, kadangi bananų auginimui naudojami dideli kiekiai pavojingų pesticidų, kurie kenkia ne tik darbuotojų sveikatai, bet ir daro neigiamą įtaką aplinkai. Tačiau dėl menkai išvystytų profsąjungų ir didelio darbo imigrantų skaičiaus, jie priversti tenkintis prastomis darbo sąlygomis ir minimaliu darbo užmokesčiu, kurio dažnai nepakanka elementarioms pragyvenimo išlaidoms padengti.

Bananų augintojų problemos

Prie šios situacijos, kuri yra itin nepalanki bananų augintojams ir jų ūkiuose besidarbuojantiems darbininkams, bene labiausiai prisideda mažmeninės prekybos atstovai Europoje, kurie siekdami naudos, pamina sąžiningos prekybos principus.

Nesąžiningos prekybos praktika apibrėžiama kaip praktika, kuria nukrypstama nuo tinkamo verslo elgesio ir kuri prieštarauja sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos principams. Ši praktika dažniausiai taikoma tada, kai stipresnioji šalis turi persvarą silpnesniosios šalies atžvilgiu, o pastaroji dažnai negali nutraukti nesąžiningų santykių ir pasirinkti kito verslo partnerio dėl su tokiu pakeitimu susijusių išlaidų arba dėl to, kad nėra kito pasirinkimo, su kuo sudaryti sutartį.

Nesąžininga prekyba lėmė tai, kad nors nuo 2001 metų didmeninės bananų pardavimo kainos sumažėjo beveik 25 proc., tačiau per tą patį laikotarpį mažmenininkai padidino savo parduodamų bananų vertę maždaug 40 proc. Nepaisant to, kad per tą patį laikotarpį bananų gamybos ir darbininkų pragyvenimo (maistas, sveikatos apsauga, švietimas) išlaidos ženkliai padidėjo.

Dar viena problema, su kuria susiduria bananus eksportuojančios šalys, pastaruosius keletą dešimtmečių 5 didžiausios tarptautinės kompanijos dominuoja didmeninėje bananų tiekimo rinkoje. Maža konkurencija neigiamai veikia bananų plantacijų darbininkų ir smulkiųjų bananų augintojų gyvenimo ir darbo sąlygas.

Susidariusia situacija naudojasi mažmenininkai. Didžioji dalis, maždaug 40 proc., pelno nuo bananų pardavimo atitenka mažmenininkams, tuo tarpu bananų plantacijose dirbantys darbininkai gauna tik nuo 5  iki 10 proc. Ši suma vos padengia darbininkų pragyvenimo išlaidas. Nors be darbininkų triūso, šie vaisiai mūsų nepasiektų, jie yra labiausiai diskriminuojami visoje bananų tiekimo grandinėje.

Toks pajamų paskirstymo disbalansas sukelia ir sustiprina reikšmingus neigiamus socialinius procesus (įskaitant žmogaus teisių pažeidimus, lyčių diskriminaciją, nepakankamą pragyvenimo užmokestį, ilgas darbo valandas) bei negiamai veikia aplinkos apsaugą visose bananus auginačiose šalyse.

Mažmeninkai naudodamiesi augančia perkamąja galia, dažnai skatina nesąžiningą prekybą, diktuodami bananų augintojams ir eksportuotojams nepalankias sąlygas, kurios leidžia mažemininkams atšaukti užsakymus dėl abejotinų priežasčių.

Nors bananų tiekėjai ir darbininkai yra pirmieji, kurie kenčia nuo esamos situacijos, neigiamos nesąžiningos prekybos pasekmės vartotojams gali iškilti anksčiau ar vėliau. Jei mažmeninkai ir toliau spaus tiekėjus, bananų pardavimo kainos nukris iki netvaraus lygio ir tiekėjams tiesiog taps sunku išsilaikyti rinkoje. Taigi mažųjų bananų augintojų išnykimas bus natūrali dabartinės situacijos pasekmė.

Nesąžiningos prekybos praktika gali turėti neigiamą poveikį bananų pasirinkimui, prieinamumui ir kokybei. Sumažinus nesąžiningos prekybos mastus arba visiškai ją panaikinus, vartotojai galėtų tikėtis ilgalaikės naudos.

 Plačiau šia tema:

http://www.imvf.org/ficheiros/file/banana_value_chain_research_final_web.pdf

, ,
Gaukite mūsų naujienlaiškį

Įveskite savo el. pašto adresą