Konsulinė registracija

Užsienio reikalų ministerija ragina užsienyje gyvenančius Lietuvos piliečius aktyviai naudotis konsulinės registracijos Lietuvos atstovybėse paslauga, kuri jau teikiama Elektroninių valdžios vartų interneto portale http://www.epaslaugos.lt/, todėl besiregistruojantiems nebereikia asmeniškai atvykti į atstovybę.

Konsulinė registracija – tai užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių tam tikrų duomenų įtraukimas į atitinkamos Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos duomenų bazę. Registracija yra neprivaloma ir atliekama tik Lietuvos piliečiui pageidaujant.

Atstovybės konsulinės registracijos duomenų bazėje esančius duomenis gali naudoti Lietuvos piliečiams svarbiais tikslais: siųsti piliečiams svarbią konsulinę informaciją ir naujienas, įtraukti juos į Lietuvos rinkėjų sąrašus, susisiekti su piliečiais terorizmo ar kitos grėsmės atveju, suteikti jiems kitą svarbią informaciją (pavyzdžiui, pranešti apie Lietuvoje esantiems artimiesiems atsitikusią nelaimę).

Konsulinė registracija ypač aktuali ekstremalių situacijų – ginkluoto konflikto, karo, gamtos stichijų – atveju. Spręsdami tokiose situacijose iškilusias problemas ir informuodami apie padėtį regione ar apie organizuojamą evakuaciją, konsuliniai pareigūnai gali naudoti tik atstovybėse užsiregistravusių Lietuvos piliečių asmens bei kontaktinius duomenis.

Konsulinė registracija nėra susijusi su išvykimo iš Lietuvos deklaravimu.

Elektronine paslauga gali naudotis asmens tapatybės kortelių su integruotais skaitmeniniais sertifikatais turėtojai, komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojai bei asmeninių skaitmeninių sertifikatų, išduotų Skaitmeninio sertifikavimo centro arba Registrų centro, turėtojai. Piliečiai gali registruoti ir savo nepilnamečius vaikus.

Konsulinės registracijos paslaugos teikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos konsulinis statutas, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėse, konsulinės registracijos tvarkos aprašo ir prašymo registruoti formos patvirtinimo”.

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsulinės informacijos puslapyje.

Komentarai

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Įveskite savo el. pašto adresą