Lietuvoje minimalią alga ketinama didinti iki 350 eurų

f329b0e4b4dec266ad16

„Nuo šių me­tų lie­pos mėnesio minimalią mėnesio algą (MMA) ke­ti­na­ma pa­di­din­ti 25 eu­rais iki 325 eu­rų, o nuo ki­tų me­tų pra­džios ji tu­rė­tų di­dė­ti dar 25 eu­rais iki 350 eu­rų“, – antradienį tei­gė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Pasak socialdemokratų partijos frakcijos seniūnės Irenos Šiaulienės, šie ketinimai buvo aptariami su finansų ministru Rimantu Šadžiumi ir Seimo socialdemokratų frakcijoje.

„Mūsų valstybės finansinė padėtis didinti MMA leidžia ne tik nuo šių metų liepos mėnesio, bet ir nuo 2016-ųjų metų sausio 1 dienos. Vyriausybė siekia minimalią mėnesio algą padidinti dar 25 eurais ir ji siektų nuo 2016 metų sausio 1 dienos 350 eurų“,–  artimiausius Vyriausybės planus įvardija socialdemokratų frakcijos seniūnė I. Šiaulienė.

Premjero A. Butkevičiaus teigimu, planuojant asignavimus, 2015 metų valstybės biudžete šis padidinimas jau buvo numatytas.

autolukasŠiuo metu Trišalėje taryboje svarstomas siūlymas MMA didinti nuo 300 iki 325 eurų nuo šių metų liepos 1 dienos. Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnės įsitikinimu, taryba tokiam siūlymui greičiausiai pritars.

„Stabili Lietuvos ekonominė padėtis leidžia tikėtis, kad sprendimą didinti MMA pavyks įgyvendinti“, – įsitikinusi frakcijos seniūnė I. Šiaulienė.

Pa­sku­ti­nį kar­tą mi­ni­ma­li al­ga di­dė­jo nuo 2014 me­tų spa­lio 1 die­nos – 10,1 eu­ro iki 300 eu­rų.

,
Gaukite mūsų naujienlaiškį

Įveskite savo el. pašto adresą