Emigrantams – naujas būdas mokytis lietuvių kalbos

Projekto „Lituanistinis modelis“ organizatoriai kviečia pasaulio lietuvius naudotis naujai sukurtu ir didelio susidomėjimo sulaukusiu virtualiu įrankiu, skirtu lituanistiniam švietimui. Šis įrankis turėtų ne tik palengvinti pedagogų darbą, bet yra aktualus ir užsienyje gyvenančioms šeimoms, kurios gali naudotis tinklalapyje pateikta mokymosi medžiaga. Tikimasi, kad projektas padės siekiant kokybiško užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų ugdymo ir geresnės užsieniečių vaikų integracijos į Lietuvos švietimo sistemą.

ced1d8fc072869cbb411c8162edfca66

Projekto vadovės dr. Odetos Norkutės teigimu, Lietuvoje ilgai nebuvo tokios efektyvios metodinės paramos sistemos, skirtos užsienio lietuvių ir į Lietuvą grįžusių vaikų švietimui. „Šiame projekte net 18 ekspertų dirbo, siekdami sukurti tokį modelį, kuris ne tik užtikrintų lituanistinio ugdymo kokybę, bet ir atitiktų pažangias, interaktyvias mokymo formas bei šiuolaikinius lūkesčius“, – paaiškino tyrėja.

Projekto rengėjai vyko į Jungtinę Karalystę, Airiją, Norvegiją ir Vokietiją, kur susitiko su Lietuvos pedagogais ir užsienio lituanistinėse mokyklose dirbančiais mokytojais. Šių vizitų metu buvo išryškintos esminės probleminės lituanistinių mokyklų veiklos sritys ir didžiausi poreikiai. Ištyrus ekspertų surinktus duomenis, projekto organizatoriai parengė švietimo modelį, kuris yra viešai prieinamas internete adesu lugis.vdu.lt. LUGIS tinklalapyje pateikiama mokymo medžiaga apima 3 sritis – lietuvių kalbos mokymą, krašto pažinimą ir pedagoginius-psichologinius aspektus.

Medžiaga taip pat yra padalinta į tris dalis pagal naudojančių mokytojų grupes: ji skirta pedagogams, dirbantiems su užsieniečių ir iš užsienio grįžusiais vaikais bei užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams. Projekto organizatoriai taip pat rengia kvalifikacinius seminarus, kurių metu supažindina projekte dalyvaujančius mokytojus su praktiniais mokymo metodais. Numatoma, kad seminarai gali būti nuotoliniu būdu transliuojami bei įrašomi ir talpinami į sistemą LUGIS.

Projektą parengę mokslininkai teigia, kad LUGIS lygiai taip pat yra aktualus ir lietuvių šeimoms, kurios gali naudotis tinklalapyje pateiktais skaitiniais, užduotimis ir kitomis mokymosi priemonėmis. LUGIS modelio privalumas – galimybė efektyviai mokytis grupėse (klasėse, mokyklose, draugų grupėse ir t. t.). Sistema suteikia galimybes grupės nariams mokantis susirašinėti realiuoju laiku (angl. instant messaging), keistis bylomis, pavyzdžiui, pamokų konspektais ar kita papildoma medžiaga. Mokytojai gali skirti užduotis besimokantiems, o pastarieji jas spręsti bei konfidencialiai pateikti mokytojams. Projekto mokslininkai išskiria galimybę įvairiems naudotojams bendrauti virtualioje aplinkoje, susirasti kolegų ir specialistų iš kitų pasaulio šalių, turinčių bendrų patirčių ar interesų bei gauti konsultacijas.

Tinklalapyje gali skelbtis užsienyje veikiantys lituanistiniai centrai ir mokyklėlės. Šiuo metu projekto duomenų bazėje yra sukaupti duomenys apie įvairias lituanistinio švietimo įstaigas, mokytojus iš įvairių pasaulio šalių, ne vien tų, kurios dalyvavo projekto veiklose.

 

anglija.today logo

Komentarai

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Įveskite savo el. pašto adresą