Lietuvos ambasada kviečia paminėti vėlines kartu

LR ambasada

Ambasada kviečia Lietuvos piliečius tęsti kilnią tradiciją pagarbiai minėti Vėlines. Nuo senų laikų Lietuvoje žmonės Vėlinių laikotarpiu susitinka su bičiuliais ir giminėmis, vyksta į atokiausias Lietuvos kapines pagerbti savo mirusių artimųjų. Tomis dienomis taip pat savo pagarbą reiškiame iškilioms asmenybėms, kurios savo veikla ir darbais grindė Lietuvos bei jos žmonių gerovę, garsino Lietuvą pasaulyje.

Sovietams aneksuojant Lietuvą 1940-ųjų vasarą Nyderlandų garbės konsulas Kaune Jan Zwartendijk (1896-1976), veikdamas kartu su Japonijos konsulu C. Sugihara, padėjo išgelbėti pustrečio tūkstančio žydų kilmės Lietuvos ir Lenkijos gyventojų. Šio „Philips“ bendrovės inžinieriaus žygdarbis 2012 metais pagerbtas Lietuvos „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“.

Lapkričio 2 d., 9.30 val. kviečiame padėti gėlių prie J. Zwartendijko kapo Roterdame (Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam), o 11 val. susitikti visiems J. Zwartendijko memorialiniame skverelyje (Eva Cohen-Hartogkade, 3071 Rotterdam), kur Maso krantinėje 14 šlamančių liepų primena apie žmogaus gyvybės trapumą, drąsos ir sąžinės reikšmę. Bus proga Roterdamo lietuviams betarpiškai tarpusavyje pabendrauti gretimai esančioje kavinėje.

Tą pačią popietę, 15 val. Amsterdamo priemiestyje esančioje Urbanuskerk bažnyčioje (Rijksstraatweg 230, 1115 AV Duivendrecht) minėti Vėlines kviečia lietuvių katalikų bendruomenė. Šv. Mišias laikyti atvyks Nyderlandų lietuvių kapelionas, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, monsinjoras kun. Žydrūnas Vabuolas. Prieš mišias, 14:00-14:45 bus galimybė atlikti išpažintį, prašyti maldų už mirusius artimuosius arba pasikalbėti su kunigu. Labai patogu atvykti traukiniu – iki bažnyčios nuo Duivendrecht stoties vos 50 metrų, be to, šalia bažnyčios yra nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Daugiau informacijos ieškokite www.misiosamsterdame.nl arba rašykite organizatoriui Pauliui misiosamsterdame@gmail.com

Komentarai

Gaukite mūsų naujienlaiškį

Įveskite savo el. pašto adresą